** Νομοθεσία **

Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση και την προαγωγή της ζωοφιλίας

 

Νόμος 2017 ΦΕΚ Α 31/27.02.1992

Νο 280258

Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση και την προαγωγή της ζωοφιλίας

Αρ. Φύλλου 1809

4 Δεκεμβρίου 2003

Άρθρο 1

ΣΚΟΠΟΣ

Η έγκριση του πλαισίου χρηματοδότησης δραστηριοτήτων για την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, καθώς και την προβολή στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας θεμάτων που προάγουν την ζωοφιλία και την διαχείριση των ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 2

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

– Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού,

– Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Υπουργείου Γεωργίας, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων),

– Επιστημονικοί σύλλογοι,

– Ζωοφιλικά σωματεία

– Φορείς που ασχολούνται με σχετικά θέματα.

Άρθρο 3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

– Διαφημιστικές εκστρατείες (προβολές και καταχωρήσεις στα Μέσα Μαζικής

Ενημέρωσης),

– Διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων,

– Διοργάνωση ομιλιών σε Δήμους, Κοινότητες, σχολεία κ.λπ.

– Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας Απόφασης.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2003

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ      Γ. ΔΡΥΣ

 

 
 

Επιστροφή