** Αρχική Σελίδα ** // Επικοινωνία //

Add toolbar to Google Toolbar

 

Lost and Found

 

Δηλώστε εδώ αν χάσατε το κατοικίδιο σας.

Η αγγελία σας θα μπεί στην πρώτη σελίδα και στην αντίστοιχη εσωτερικά, καθώς επίσης στο Forum.

** Γράψτε περιγραφή, όνομα, περιοχή που χάθηκε, ημερομηνία που χάθηκε, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τηλέφωνο επικοινωνίας και αν υπάρχει φωτογραφία.


Δηλώστε εδώ αν βρήκατε κάποιο κατοικίδιο.

Η αγγελία σας θα μπεί στην πρώτη σελίδα και στην αντίστοιχη εσωτερικά, καθώς επίσης στο Forum.

** Γράψτε πριγραφή, ιδιαίτερα χαρκτηριστικά, περιοχή που βρέθηκε, ημερομηνία που βρέθηκε και τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν υπάρχει και φωτογραφία.


Δηλώστε εδώ αν χαρίζεται κάποιο κατοικίδιο.

Η αγγελία σας θα μπεί στην πρώτη σελίδα και στην αντίστοιχη εσωτερικά, καθώς επίσης στο Forum.

** Γράψτε πριγραφή, ιδιαίτερα χαρκτηριστικά, περιοχή που βρέθηκε, ημερομηνία που βρέθηκε και τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν υπάρχει και φωτογραφία.


 

Lost Lost (Αγγελίες για κατοικίδια που χάθηκαν)

Found Found (Αγγελίες για κατοικίδια που βρέθηκαν)

Χαρίζονται Χαρίζονται (Αγγελίες για κατοικίδια που χαρίζονται)

 

 

 



By himaira 



By himaira

PETA2.com

PETA2.com



By himaira