** Νομοθεσία **

Νομοθεσίες για τα Ζώα και τα κατοικίδια

 

 

Νόμοι του ’38 για τα κατοικίδια Ζώα

ΝΟΜΟΣ 3170 ΦΕΚ 191/Α/29.7.2003

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων

Νο 266541,  Όροι χορήγησης άδειας καταστήματος πώλησης σκύλων και γατών


Νο 280239, Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων και άλλες σχετικές διατάξεις


Νο 280241, Σήμανση, καταγραφή δεσποζομένων σκύλων και λοιπές Διατάξεις


Νο 280262, Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς


Εγκύκλιος του Υπουργείου για την πάταξη του φαινομένου της παράνομης διακίνησης αδέσποτων ζώων

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

& Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (CIDAG)

Νο 280258, Χρηματοδότηση δραστηριοτήτων για την εκπαίδευση και την προαγωγή της ζωοφιλίας


ΝΟΜΟΣ 1038/1932 «ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ»

Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, καθορισμού υποχρεώσεων Κτηνιάτρων και τηρουμένων βιβλίων.

Ν 280239, Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων και άλλες σχετικές διατάξεις


Υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήεις
ζώων συντροφιάς. Εφαρμογή Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 998/2003.


ΝΟΜΟΣ 604/1977, Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών Ιατρείων, Κλινικών και Ενδιαιτημάτων ζώων.


Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2004: «Μεταφορά κατοικίδιων ζώων »